Plex به مدت سه ماه تلویزیون زنده را رایگان می کند


برخی صید وجود دارد. دسترسی رایگان شامل قابلیت DVR نیست. شما همچنین می توانید داده های راهنمای را برای 48 ساعت برنامه نویسی و در مقابل دو هفته مشترک Plex Pass دریافت کنید. این موضوع به همان میزان درمورد اشتراک های مشترک از جامعه پشتیبانی می کند. با این وجود ، ممکن است قدردانی شود اگر برنامه های تماشایی را بدون نیاز به تماشای خانه در خانه نگه دارید ، قدردانی می شود.منبع اصلی

ترجمه از تک باز