سیستم پیشرفته ترکیبی نیسان و # 039 باعث کاهش انتشار CO2 می شودنیسان اعلام کرده است که برای نسل بعدی فناوری ترکیبی e-Power خود به 50 درصد بازده حرارتی دست یافته است. همانطور که RoadShow توضیح می دهد ، اکثر موتورهای بنزینی مدرن دارای بازده حرارتی حدود 40 درصد هستند – به عبارت دیگر ، فقط 40 p …منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول