Category: android auto

Read More

Android Auto در اندروید 11 ناخوشایند است

کاربران Reddit mtb_junkie و Yewtsan پیشنهاد کرده اند که غیرفعال کردن اسکن دستگاه بلوتوث بر روی تلفن باید حداقل در برخی موارد کمک کند. برای نسخه های جدید اندروید جدید غیر معمول نیست دارای ایراداتی […]