Category: augmented reality

Read More

Netflix اکنون در Portal TV فیس بوک کار می کند

علاوه بر این ، دستگاه های پورتال اکنون از تماس های بزرگنمایی با حداکثر 25 نفر پشتیبانی می کنند. فیس بوک در آگوست گفت که خدمات تماس ویدیویی بیشتری را در پورتال ادغام می کند. […]

Read More

بوز توسعه AR را خاموش می کند

خروج مدتی است. پروتکل گفت: ارشد VP و طرفدار AR ، جان گوردون در تابستان سال 2019 ، سمت چپ کردند. بوز در ماه آوریل کیت توسعه دهنده عمومی AR را خاموش کرد و مراجعات […]