Category: author_name|Daniel Cooper

Read More

دیترویت به خودروسازان اجازه می دهد فناوری پارک هوشمند را در یک گاراژ واقعی آزمایش کنند

شهر دیترویت با همکاری فورد و بوش در حال افتتاح آزمایشگاه جدید پارکینگ هوشمند است که در گاراژ مونتاژ سنگ بست دیترویت میزبانی می شود. این یک محیط واقعی برای آزمایش فناوریهای مستقل آینده است […]