Category: bt

Read More

ارائه دهندگان اینترنت انگلستان کلاه های داده را در طول همه گیری COVID-19 برداشته می شود

در صورت وقوع شیوع جلوگیری از تعمیرات تلفن ثابت ، مخابرات باید "روش های جایگزین ارتباطات" را ارائه دهند. به همین ترتیب آنها باید اطمینان حاصل کنند که در صورت برخورد سختی با صورتحساب با […]