دسته: chi xu

Read More

دادگاه ایالات متحده ادعای Magic Leap را رد کرد مبنی بر اینکه بنیانگذار نئالال اسرار واقعیت مختلط را به سرقت برده است

[ad_1] سازنده هدست واقعیت افزوده Magic Leap ، سال گذشته هنگامی که ادعا کرد که کارمند سابق چی خو از اسرار شرکت "دزدیده شده" برای راه اندازی مشاغل شخصی خود ، نئالال استفاده کرده است […]