دسته: electronic music

Read More

بررسی Erica Synths SYNTRX | Engadget

[ad_1] اگرچه حتی فراتر از ماتریس وصله ، SYNTRX و Synthi A اشتراکات زیادی دارند. در حالی که طرح بسیار کمی متفاوت است ، اما ویژگی های اصلی تقریباً یکسان هستند. شما سه اسیلاتور دارید […]