Category: fda

Read More

FDA استفاده اضطراری از آنتی بادی های ساخته شده در آزمایشگاه را برای درمان COVID-19 پاک می کند

آژانس تأكید كرد كه این به معنای تأیید كامل نیست و محدودیتهای مشخصی وجود دارد. شواهدی وجود ندارد که آنتی بادی به بیماران بستری در بیمارستان کمک کرده باشد و حتی ممکن است منجر به […]

Read More

FDA اجازه می دهد تا قبل از تأیید شرایط اضطراری ، فناوری جدید آزمایش کورویروس را آزمایش کند

FDA افزود: در حال حاضر فقط یک مجوز اضطراری برای COVID-19 در استفاده از CDC و آزمایشگاه های بهداشت عمومی وجود دارد. آزمایشات اولیه ایالات متحده توسط کیت هایی که حاوی ماده معرف خوبی بود […]