Category: fitbit

Read More

Google اکنون صاحب Fitbit | است Engadget

هنوز دقیقاً مشخص نیست که Fitbit تحت مالکیت Google چگونه تغییر خواهد کرد. تاکنون به نظر می رسد مارک همچنان از Google متمایز خواهد بود. وقتی گوگل Nest را نیز خریداری کرد ، وضعیت به […]

Read More

مطالعه درون برنامه ای Fitbit مشخص خواهد کرد که آیا پوشیدنی ها می توانند COVID-19 را تشخیص دهند یا خیر

Fitbit فراتر از مشارکتهای تحقیقاتی خود است تا یک مطالعه بیماری عفونی را به خود اختصاص دهد که پیوستن آن بسیار آسان است. سازنده دستگاه مطالعه ای را در برنامه خود ارائه داده است كه […]