Category: fitness

Read More

یک کارنامه سرویس در خانه

اپل تناسب اندام + اولین برداشت ها Engadget تناسب اندام + چند مانع لجستیکی دارد که در ابتدا باید آنها را برطرف کنیم. این دستگاه در دستگاه های دارای iOS 14.3 ، watchOS 7.2 ، […]

Read More

تناسب اندام اپل + بررسی | Engadget

این چیزی است که در خدمات Fitbit و Samsung ، که همچنین محتوای تمرین را در کنار پوشیدنی های خود ارائه می دهند ، پیدا نخواهید کرد. Fitbit Premium مشابه Fitness + ماهیانه 10 دلار […]