Category: groceries

Read More

آمازون کارگران انبار را با پرداخت مبلغ بالاتری برای رسیدگی به فروشگاه های مواد غذایی Prime Now ، پیشنهاد می کند

سخنگوی این افزایش قیمت ها را "فرصت های موقتی" توصیف کرد که نشان دهنده "افزایش قابل توجه" در سفارشات مواد غذایی است. مشخص نیست چه زمان آمازون انتظار داشت که پیشنهاد پرداخت به پایان برسد. […]