دسته: hdmi 2.1

Read More

گیرنده های Denon 8K | اسباب بازی

[ad_1] سه مدل پیشرفته در حال حاضر شامل یک حالت تقویت کننده از قبل است که آمپ داخلی را جدا می کند و یک مسیر سیگنال واضح برای صدای شما ایجاد می کند – برای […]