دسته: Health Care Industry

Read More

ضربه زدن به کتابها: چگونه فلورانس بایتینگل با استفاده از آمار و "نمودارهای رز" دارو را تغییر داد

[ad_1] در طول جنگ کریمه ، بیمارستانهای آن روز نه چندان مرکز درمان یا بهبودی بودند ، بلکه مکانهایی بودند که در آن رزمندگان مجروح کمی آهسته تر می میرند. بیمارستان Scutari ترکیه یکی از […]