Category: health

Read More

ضربه زدن به کتابها: چگونه فلورانس بایتینگل با استفاده از آمار و "نمودارهای رز" دارو را تغییر داد

در طول جنگ کریمه ، بیمارستانهای آن روز نه چندان مرکز درمان یا بهبودی بودند ، بلکه مکانهایی بودند که در آن رزمندگان مجروح کمی آهسته تر می میرند. بیمارستان Scutari ترکیه یکی از این […]

Read More

تناسب اندام اپل + بررسی | Engadget

این چیزی است که در خدمات Fitbit و Samsung ، که همچنین محتوای تمرین را در کنار پوشیدنی های خود ارائه می دهند ، پیدا نخواهید کرد. Fitbit Premium مشابه Fitness + ماهیانه 10 دلار […]