Category: jessica blevins

Read More

حساب توییتر نینجا ربوده شد

جای تعجب نیست که نینجا نیز مرحله بندی نشد. وی علاوه بر حذف توییت ، ویدئویی را نیز در زیر قرار داد (در زیر) که یک فرد "بی ربط" را به دلیل فریب خوردن بیهوده […]