Category: korg minilogue

Read More

راهنمای مبتدی برای خرید synth

قبل از خرید مصنوعی بگذارید با این پیشنهاد شروع كنم كه اگر شما فقط به دنبال اكتشاف هستید و می دانید كه سینت سایزر برای شما مناسب است ، مقادیر نرم افزاری نرم و كنترل […]