دسته: launcherone

Read More

اولین پرواز آزمایشی پرتاب Virgin Orbit پس از انتشار موشک به طور ناگهانی به پایان رسید

[ad_1] اولین پرواز نمایشی ویرجین اوربیت با روشی بسیار غیر منتظره به پایان رسید. شرکت پرواز فضایی گزارش "رهاسازی پاک" از پرتاب LauncherOne از هواپیماهای میزبان Cosmic Girl را اعلام کرد ، اما سفر موشک […]