دسته: matt charlton

Read More

چرا ناگهان پورها در سیاست اهمیت دارند؟

[ad_1] رسانه های اجتماعی معمولاً صدای زنگ ضعیفی برای تعامل سیاسی نیستند و همه رأی دهندگان در اینستاگرام از آن استفاده نمی کنند. آگهی تلویزیونی می تواند به ده ها میلیون نفر برسد ، اما […]