Category: maven

Read More

سرویس اشتراک ماشین Maven خاموش است

پاندمی COVID-19 ادعا کرده است که خدمات جنرال موتورز Maven خدمات مشترک اتومبیل Maven . مشتریان در حال دریافت اعلامیه مبنی بر این هستند که Maven دیگر "فوراً مؤثر" نیست. در پیام رسانی خود ، […]