دسته: outage

Read More

بله ، YouTube خراب است | Engadget

[ad_1] در یک رویداد که فقط کمی مکرر در حال تبدیل شدن است ، YouTube دارای برخی مشکلات است. در حالی که خود وب سایت هنوز کار می کند ، برای ما غیرممکن است که […]