Category: payments

Read More

گوگل می گوید خدمات رایگان این کشور براساس قانون پیشنهادی استرالیا "در معرض خطر" است

وبلاگ YouTube YouTube ناشران بزرگی مانند News Corp را علیه سازندگان فردی قرار می دهد. "این قانون نوشت:" براساس این قانون ، مشاغل خبری بزرگ می توانند به اطلاعات مربوط به استفاده بینندگان از محصولات […]