Category: president trump

Read More

آمازون می خواهد ترامپ را در مورد نقش خود در قرارداد 10 میلیارد دلاری وزارت دفاع وزارت دفاع زیر سوال ببرد

در اسناد دادگاه كه روز دوشنبه منتشر نشده است ، آمازون گفت كه به دنبال این است كه "افراد مؤثر" را در روند انتخاب JEDI ، از جمله دانا دیازی ، مسئول ارشد اطلاعات وزارت […]