Category: qanon

Read More

فیس بوک QAnon را ممنوع کرده است. | Engadget

سیاست جدید شدیدترین گام فیس بوک است که هنوز نتوانسته است نظریه توطئه را شکست دهد ، که FBI سال گذشته هشدار داد می تواند یک تهدید داخلی برای ترور باشد. این شرکت قبلاً اقدامات […]