Category: raven software

Read More

'Black Ops: Cold War' بازی بعدی Call of Duty است.

پس از تلاش برای بیان گزارشی در مورد جنگ مدرن ، فرانشیز Call of Duty به یک درگیری دورتر باز می گردد. روز چهارشنبه ، ناشر سریال اکتیویژن اولین تیزر را برای به اشتراک گذارد] […]