Category: setup

Read More

مایکروسافت یک صفحه راه اندازی ویندوز 10 را آزمایش می کند که نحوه استفاده از رایانه شما را می پرسد

افراد مختلف از رایانه های خود برای کارهای مختلف استفاده می کنند و آخرین تغییرات مایکروسافت در حال آزمایش است که ظاهراً به ویندوز کمک می کند تا برای کارهای دلخواه شما بهینه شود. پستی […]