Category: tomorrow

Trello ظاهر ، آرم و ابزار جدیدی دارد

Trello امروز " تازه سازی یک بار در یک دهه " از نرم افزار مدیریت پروژه خود را ارائه داد ، گزینه های تجسم جدید و کارت های هوشمندتر را به سیستم عامل اضافه کرد. […]

محققان هابل یک شکاف سیاهچاله کوچک پیدا کردند

سیاهچاله های بزرگتر ممکن است معمولاً جلب توجه کنند ، اما کوچکترها ممکن است حداقل به همان اندازه مهم باشند. یک تیم با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل غلظت سیاهچاله های کوچک در خوشه ستاره […]

رایانه های کوانتومی IBM اکنون برخی کارها را در چند ساعت و نه ماه ها به پایان می رسانند

همانطور که کامپیوترهای کوانتومی پیشرفت کرده اند ، در برخی شرایط دور از کنترل کامپیوترهای معمولی هستند. IBM شاید آنها را عملی تر کرده باشد. پیشگام فناوری راهی برای ترکیب یک محیط اجرای برنامه جدید […]